Rectangles, to an optomerist, the man with the golden eyeball (The Avalanches)

Den här veckan postar jag låtar som på ett eller annat sätt nämner någon av de geometriska grundformerna, det skulle till exempel kunna vara: cirkel, ellips, kvadrat, romb, rektangel, triangel, kub, klot, cylinder, kon eller pyramid. Jag vet att många av formerna inte kommer att postas, men några används trots allt flitigt i låttexter. Om […]

Läs mer Rectangles, to an optomerist, the man with the golden eyeball (The Avalanches)